ML – en trygghet både för dig och för oss!

Vi är sedan många år medlemmar i Maskinleverantörerna (ML). ML är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner. ML finns dels till för oss medlemmar, men de finns också till för er som är våra kunder som en hjälp för att ni ska kunna göra trygga affärer. Vi som medlemmar i ML skriver under på att vi kommer verka enligt föreningens kvalifikationsbestämmelser. Det betyder i korthet att medlemsföretaget har en solid ekonomi samt en företags- och ansvarsförsäkring. Ett medlemskap säkerställer också att medlemsföretaget har god branschkunskap, kvalificerad personal, att vi följer god affärssed och att vi använder branschens gemensamma leveransvillkor. Se länkar nedan för de villkor vi följer hos oss.

På Maskinleverantörernas webplats hittar du också allmän information om branscherna vi verkar i, till exempel information om mässor, nya lagar och regler med mera. Gå gärna in och titta på hemsidan via länken nedan!

Maskinleverantörerna

LANTBRUK 16
Här hittar du branschens etablerade leveransvillkor för lantbruksmaskiner: Lantbruk 16.
Lantbruk 16
REPARATION 11
Här hittar du ML:s reparations- & servicebestämmelser för mobila arbetsmaskiner, redskap, utrustning och tillbehör
Reparation 11
TRUCK 22
Här hittar du allmänna bestämmelser för leveranser av gaffeltruckar och materialhanteringsutrustning. Dessa är utarbetade av Trucksektionen inom MaskinLeverantörerna
Truck 22

Kontakta vår VD och våra platschefer

Thomas Larsson

VD
Falköping
0515-77 78 21 070-212 34 80

Daniel Arvidsson

Platschef/Säljare
Skövde
0500-44 66 22 070-525 58 79

Fredrik Gustavsson

Platschef/Säljare
Lidköping
0510-78 75 30070-498 91 07

Jörgen Andersson

Platschef/Säljare
Ulricehamn
0321-53 14 48 070-559 49 13